Tin tức

Test trình xoạn thảo

2019-01-24 14:06:14

Chữ in đậm

chữ in nghiêng

chữ gạch chân

  chữ gạch ngang

Căn trái

căn giữa

căn phải

[căn đều] Dự án sửa chữa, nâng cao độ mặt đường Võ Văn Kiệt (từ cầu Lò Gốm đến giao lộ Ký Con với chiều dài gần 8,5 km, đi qua các quận 1, 5 và 6) đang được Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn triển khai. Dự án có tổng mức đầu tư gần 56,5 tỷ đồng, với thời gian thi công là 240 ngày. Theo đại diện trung tâm, mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm ngập, tăng mỹ quan đô thị trục đường Võ Văn Kiệt, đồng thời khắc phục hiện tượng xuống cấp mặt đường, tăng khả năng thông hành và tuổi thọ công trình.

 • list: default
 • list: default
 • list: default
 • list: default

-----------

 • List: Circle
 • List: Circle
 • List: Circle
 • List: Circle

-------------

 • list: disc
 • list: disc
 • list: disc
 • list: disc

-------------

 • List: square
 • List: square
 • List: square
 • List: square

 

----------

 1. Numberes list: Default
 2. Numberes list: Default
 3. Numberes list: Default
 4. Numberes list: Default

--------------

 1. Numberes list: lower alpha
 2. Numberes list: lower alpha
 3. Numberes list: lower alpha
 4. Numberes list: lower alpha

---------------------

 1. Numberes list: lower greek
 2. Numberes list: lower greek
 3. Numberes list: lower greek
 4. Numberes list: lower greek

-----------------------

 1. Numberes list: lower roman
 2. Numberes list: lower roman
 3. Numberes list: lower roman

-----------------------

 1. Numberes list: upper alpha
 2. Numberes list: upper alpha
 3. Numberes list: upper alpha
 4. Numberes list: upper alpha

-------------------

 1. Numberes list: upper roman
 2. Numberes list: upper roman
 3. Numberes list: upper roman
 4. Numberes list: upper roman

-------------

Thụt đầu dòng vào trong 1 lần

Thụt đầu dòng vào trong 2 lần

Thụt đầu dòng ra ngoài từ 2 lần về  1 lần

Trích dẫn

dấu mũ X2

hóa học H2O

-------------------

 H1  H1  H1  H1  H1  H1 

 H2 H2  H2  H2  H2  H2 

 H3  H3  H3  H3  H3  H3 

H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 

H5 H5 H5 H5 H5 H5 H5 
H6 H6 H6 H6 H6 H6 H6 

---------------------

Font arial

Font time new roman

font site 10

font site 12

font site 14

font site 18

font site 24

text link

text color 1

text color 1

text color 1

text color 1

Background text color 1

Background text color 1

Background text color 1

Background text color 1

Background text color 1

 

lưu lại và xem kết quả.

 

0 Điểm
0% / 5 Sao
0 Lượt đánh giá

Tin liên quan

Ưu đãi của Rangos với khách hàng

Ưu đãi của Rangos với khách hàng

2018-11-22 15:55:35
Ưu đãi của Rangos với khách hàng
Giới thiệu

Giới thiệu

2018-10-11 08:38:03
Giới thiệu về chúng tôi